A Jászárokszállás-régen.hu-Városunk híres személyei

Aczél József - apátúr


Aczél József 1886. október 6-án született Jászárokszálláson. Szülei Acél Károly iparos és Mészáros Ilona szülésznő. Elemi tanulmányit a helyi katolikus iskolában végezte. Kitűnő előremenetele révén szülei támogatják továbbtanulását. Egészen az egri Hittudomány főiskoláig jut, ahol papnövendékké válik. Az egri érsek Samassa József 1910. július 1-én szenteli pappá. Első szentmiséjét Jászárokszálláson 1910. július 3-án celebrálja.

Papi pályafutása során több településen is teljesít szolgálatot. Többek között Jászfényszarun káplán , Etyeken káplán és Gyöngyösön hitoktató. 1919-ben hazahívják, hogy vállalja el a meghalt Sipos Géza plébánosi feladatait a jászárokszállási hitközségben. Február 26-ától lép hivatalába. A község népszerű személyiségévé válik, amit nemcsak tisztségének köszönhet, hanem közvetlenségének, műveltségének is. A település kulturális és közéletében is fontos szerepet játszik. Nagy részt vállal a polgári leányiskola létrehozásában, szervezésében. Az 1920-as megalakulásától haláláig igazgatója is az intézetnek. A zárdában folyó oktatás és nevelés több évtizeden keresztül zajlik. dr. Czettler Jenő segítségével létrehozta az Állami Polgári Fiúiskolát.

Magyar Béla főjegyzővel kezdeményezi a Hangya Szövetkezet alapítását. Elnöke volt többek között a Legényegyletnek, a Kaszinó Egyesületnek, a Levente Egyesületnek, a Stefánia Szövetség helyi fiókjának. Szerkesztője a Jászsági Katolikus Tudósító újságnak. Folyamatosan munkálkodik Jászárokszállás arculatának kialakításán. A szegénysorban tengődőknek rendszeres gyűjtéseket szervez, illetve munkát biztosít. 1930-ban a Karitász Egyesület megalapításával újabb lépést tesz a település rászorulóinak megsegítésére. A szegényebb családokat földhöz juttatja Tolna vármegyében. A kitelepülőket szentmisén búcsúztatja.

Élete személyiségéhez méltatlan módon ért véget. 1945-ben hamis vádak alapján feljelentették, ez nagyon megviselte és igen fiatalon, 59 évesen agyvérzésben halt meg. A helyi római katolikus temetőben helyezték végső nyugalomra. Munkásságának adózva, 1996-ban emléktáblát avattak a jászárokszállási Római Katolikus Plébánia falán. Ugyanekkor a város díszpolgárává avatták / posztumusz /.